TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ BİLGİ NOTU


19-21 Ekim 2017’de Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, GAP Kalkınma İdaresi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle ilimizde ilk kez TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği düzenlenmiştir. Bu şenlikte temel amacımız bilim kültürünü geniş kitlelere yaymak, toplumda bilime olan ilgiyi arttırmak, özellikle çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmek ve yaparak yaşayarak öğrenme ortamı oluşturmaktır.


Belirtilen bu amaç doğrultusunda, TÜBİTAK çağrısı çerçevesinde 19-21 Ekim 2017’deki şenlikte Gözlem, Atölye Çalışmaları, Sergi, Sahne Gösterileri, Tematik Bilim Oyunları, Sanatsal Faaliyetlere yer verilmiştir. Şanlıurfa Turgut Özal Parkı’nda yapılan şenlikte mühendislik, STEM, sanat, coğrafya, matematik, teknoloji tasarım, robotik kodlama, fen bilimleri, İngilizce, astronomi, geometri, programlama ve Türkçe olmak üzere 13 farklı alandan 65 atölye çalışması yapılmış, finaline 50 projenin katıldığı 50.000 TL ödüllü Ulusal STEM Yarışması düzenlenmiş, astronomi öğretmen seminerleri, gösteriler, bilimsel şovlar, bilgi yarışmaları ve sahne etkinliklerine yer verilmiştir. Ayrıca 7 astronomi atölyesinde öğrencilere alanında uzman profesörler tarafından gökbilimi ile ilgili eğitim gerçekleştirilmiştir. 80.000 öğrencinin birebir yararlandığı şenliğe toplamda 200.000 kişinin katıldığı ve faydalandığı tespit edilmiştir.
TÜBİTAK kapsamında bu yıl ilimizde TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği; Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi işbirliğiyle 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde ikinci kez düzenlenecektir. Hazırlanan proje sonrasında TÜBİTAK’tan Bilim Şenliği kapsamında üst limit olan 100.000 TL hibe olarak alınmıştır. Şenlik için yaklaşık 630.000 TL harcanmış olup bu giderler paydaşlar ve sponsorlar tarafından karşılanmıştır. 250 öğretmen ve akademisyenin görev alacağı, toplamda 300.000 kişinin katılması planlanan 2018 TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği, yaygın etkisi göz önünde bulundurularak Pizza AVM bahçesinde düzenlenecektir.


Şenlik; okul öncesinden ilkokula, ortaokuldan liseye, üniversiteden yaygın eğitime 7’den 70’e herkesi kapsayacak şekilde; birbirinde farklı türde 93 Bilimsel ve Tematik Atölye Çalışması, 1395 Atölye, 11 Sahne Gösterisi, 3 Çalıştay, 6 Söyleşi, 5 Bilimsel Şov, Astronomi Gösterileri, Bilgi Yarışmaları, Uluslararası VEX Yarışması ve Ödüllü Uluslararası STEAM Yarışması’ndan oluşmaktadır. Atölye çalışmaları öğrencilerin birebir eğitim alacakları alanlardır. Öğrenciler ilgi duydukları alanlara www.sanliurfabilimsenligi.org üzerinden başvuru yaparak atölye eğitimi alabilmektedir. Ayrıca Uluslararası STEAM yarışmasına da 5 Ekim 2018 tarihine kadar WEB ortamında başvuru alınmaktadır. Şenlik kapsamında 20.000 öğrencinin birebir eğitim alması, 5000 öğretmenin çalıştaylara katılması, 81 ilden 5000’inin üzeri katılımcının ilimizi şenlik kapsamında ziyaret etmesi, toplamda 300.000 katılımcının şenliğe katılması beklenmektedir.


Harran Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, TED Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi şenlikte aktif olarak çalışma yapacak kurumlar arasında yer almaktadır.

19 Ekim 2018 tarihinde iki oturumda gerçekleştirilecek olan Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Han DİZMAN, Doç. Dr. Ali BOZKURT, Prof. Dr. Bülent GÜVEN, Prof. Dr. Mehmet Fatih ÖZMANTAR gibi akademisyenlerin konuşmacı olarak katılacakları Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi Çalıştayı düzenlenecektir.


19 Ekim 2018 tarihinde iki oturumda gerçekleştirilecek olan Prof. Dr. Bülent ÇAVAŞ, Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI, Doç. Dr. M. Sencer ÇORLU, Dr. Öğretim Üyesi Zerrin DOĞANCA KÜÇÜK gibi akademisyenlerin konuşmacı olarak katılacakları STEAM Eğitimi Çalıştayı düzenlenecektir.


19-20 Ekim 2018 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU, Doç. Dr. Memduh Sami TANER, Doç. Dr. Tuncay ÖZDEMİR gibi önemli astrofizik uzmanlarının katılacağı Astronomi Öğretmen Seminerleri düzenlenecektir.
Şenlik süresi boyunca Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademisyenleri hedefler ulaşılma noktasında ölçme değerlendirme işlemlerini yürütecektir.